Agnieszka Grys

Od roku 2006 kieruje firmą szkoleniową Jak – Marketing Dialog w ramach tej działalności prowadzi szkolenia i procesy coachingowe dla menedżerów wyższego i średniego szczebla, dla zespołów handlowych i trenerów wewnętrznych organizacji.

Osobiście, jako menadżer, realizuje swoje pasje w obszarach HR, strategicznego zarządzania firmą, marketingu i sprzedaży.

Zrealizowała ponad 2000 dni szkoleniowych dla firm z branży finansowej, FMCG, B2B. Oprócz szkoleń i coachingu prowadzi także doradztwo biznesowe, ocenę pracowniczą, oceny kompetencji i potencjału rozwojowego metodą Development Center, rekrutuje metodą Assessment Center. Współtworzy i przeprowadzi programy szkoleniowe z zakresu zarządzania kompetencjami, sprzedaży, rozwoju zawodowego, motywacji i coachingu.
Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu rozmów coachingowych :

– Bussines coaching
– Career Coaching
– Group Coaching
– Facylitacja grupy

Specjalizuje się w business coachingu adresowanym do korporacji, firm i organizacji, gdzie motywuje klientów do działania, wspiera w realizacji celów, przechodzenia przez procesy zmian, wspólnie z klientami szuka efektywnych rozwiązań.
Łączy doświadczenie sprzedażowe i menedżerskie w realizowaniu procesów coachingowych w obszarach kierowania ludźmi, efektywnej komunikacji w zespołach, zarządzania przez cele, motywowania pracowników, budowaniu autorytetu lidera i zdrowej pewności siebie.
Zrealizowanych ma ponad 2800 godzin coachingu indywidualnego; 650 godzin coachingu z handlowcami i 1960 godzin z menedżerami, około 3500 godzin coachingu sprzedażowego. Specjalizuje się w pracy nad rozwojem i efektywnością.

Wykłada i współtworzy program studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu – Studia Podyplomowe „COACHING MENEDŻERSKI. Nowoczesne narzędzie rozwoju osobistego, zespołu i organizacji”.

Opiekun merytoryczny i wykładowca Studiów Podyplomowych Akademia Trenera Biznesu – rozwój umiejętności profesjonalnych na Uniwersytecie Łódzkim WZ.