Monika Kamieńska

Mgr filologii polskiej, zarządzania. Była Dyrektor Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych, Pałacu Młodzieży im. J.Tuwima, Dyrektor Generalny Bestom Dentonet Sp. z o.o., wiceprezes Stowarzyszenia Edukacyjno Kulturalnego Venae Artis, ekspert MEN , trener, metodyk.

Obecnie Dziekan Kierunku Kulturoznawstwo, wykładowca AHE w Łodzi, główny specjalista w Wydziale Kultury UMŁ, wokalistka Łódzkiego Teatru Piosenki, animatorka kultury, publicystka. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami (PRINCE 2), projektów UE, edukacji estetyczno literackiej. Aktywnie działa na rzecz kultury i edukacji a także na rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych. Często bierze udział w akcjach charytatywnych i kampaniach społecznych. Organizatorka Festiwalu Łódź Miastem Kobiet, konkursu Łódź Miastem Talentów. Nagrodzona za pracę zawodową medalem: Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz medalem KEN, Nagrodą Prezydenta Miasta Łodzi. Otrzymała wyróżnienie w konkursie Akcja Akacja, zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie Kobieta Spełniona, została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie na osobowość roku Silva Virium. Za pracę na rzecz dzieci i młodzieży uhonorowana wyjątkowym, przyznawanym przez Kapitułę Dziecięcą Medalem Serce Dziecku. Autorka publikacji branżowych, felietonów, współautorka książek: M do 2 oraz Srebrne tabu i Jak nie teraz to kiedy.

Przeprowadziła ponad 1000 godzin szkoleń, wykładów otwartych, prelekcji i warsztatów (w tym wiele autorskich).
Szkoliła wyższe kadry menadżerskie oraz pracowników niższego szczebla różnych branż. Specjalizuje się w tematyce związanej z umiejętnościami miękkimi, komunikacji, motywacji, radzeniem sobie w sytuacjach trudnych, badaniem własnego potencjału, zarządzania zespołem, budowania marki, zarządzaniem talentem i wiekiem w całym kraju. Od kilku lat specjalizuje się w zajęciach motywacyjnych dla wcześniej urodzonych (60+).
Jest mówcą motywacyjnym, szkoleniowcem, autorką zajęć: W harmonii ducha i ciała, koordynatorką UTW. Prowadzi specjalność Kreatywny Menedżer i Producent Kultury na kierunku Kulturoznawstwo AHE w Łodzi według własnego projektu.

Jest otwarta na nowe wyzwania, działa zgodnie z maksymą: działaj, angażuj siebie i innych, bądź uważny, odważny i uczciwy.