Misja i cele

Łódzka Akademia Kobiecości to społeczność, która powstała 18 stycznia 2021 roku z inicjatywy Moniki Mularskiej-Kucharek,  angażującej się od wielu lat i na różnych polach w działalność na rzecz rozwoju kobiet i wzmacniania  ich zasobów oraz potencjału.

Swoim doświadczeniem, wiedzą, a przede wszystkim pasją, pragnie dzielić się z kobietami w ramach Akademii zapraszając je do wyruszenia w podróż po znanych i nieznanych aspektach kobiecości, w towarzystwie wielu ciekawych i inspirujących kobiet, które będą patronować podejmowanym działaniom, jako ambasadorki.

Przynależność do Akademii to niepowtarzalna i wyjątkowa szansa na zdobycie wiedzy z zakresu różnych obszarów życia społecznego. Wiedzy, która ma kluczowe znaczenie dla naszego kobiecego świata. To także możliwość rozwoju na wielu płaszczyznach i w wielu sferach. Wszystko po to, aby lepiej i skuteczniej radzić sobie w życiu prywatnym i zawodowym, żyć pełnią życia, realizować swoje pasje, spełniać marzenia, z satysfakcją i radością odgrywać życiowe role.

Przynależność do Akademii to również świetna okazja do nawiązania wartościowych znajomości, przestrzeń do dzielenia się swoimi pomysłami, inspirowania siebie nawzajem, możliwość wzmacniania swojego potencjału.